Η γλώσσα Python σε βάθος ...

 

Νίκος Μ. Χατζηγιαννάκης

  

 


 

Στα pdf  που ακολουθείτε θα βρείτε τις απαντήσεις όλων των ασκήσεων  που υπάρχουν στο βιβλίο με τις επεξηγήσεις τους. Για ευνόητους λόγους έχουν αποκρυφτεί οι εκφωνήσεις των ασκήσεων, τις οποίες φυσικά μπορείτε να βρείτε στο βιβλίο.

Το παρακάτω εικονίδιο σας παραπέμπει σε ενδεικτικές σελίδες των απαντήσεων.


     Ενδεικτικές απαντήσεις ασκήσεων βιβλίου


Μπορείτε να κατεβάσετε όλο το συνοδευτικό υλικό του βιβλίου το οποίο περιλαμβάνει τον κώδικα όλων των παραδειγμάτων του βιβλίου, τον κώδικα όλων των απαντήσεων των ασκήσεων και των εργασιών, καθώς και τις επεξηγήσεις τους, από τον παρακάτω σύνδεσμο:

 www.klidarithmos.gr/PythonSeVathos