Η γλώσσα Python σε βάθος ...

 

Νίκος Μ. Χατζηγιαννάκης

  

 


 

Στα αρχεία .zip που ακολουθούν θα βρείτε τον κώδικα που υπάρχει στο βιβλίο, είτε ενδιάμεσα σε κάθε κεφάλαιο είτε στα παραδείγματα στο τέλος κάθε κεφαλαίου. Αποσυμπιέστε όλα τα αρχεία σε έναν ξεχωριστό φάκελο στον Η/Υ σας. Τα αρχεία ανοίγουν μέσα από το περιβάλλον του IDLE είτε με δεξί κλικ επάνω τους και την επιλογή Edit with IDLE.

Πέρα από τα αρχεία που περιέχουν κώδικα (.py) υπάρχουν και τα βοηθητικά αρχεία δεδομένων.


1η έκδοση Στο επάνω μέρος του πλαισίου κάθε προγράμματος και παραδείγματοςτου βιβλίου υπάρχει  το όνομα του αρχείου μέσα στο οποίο βρίσκεται ο κώδικάς του, μέσα στον φάκελο ΚΩΔΙΚΑΣ του συνοδευτικού υλικού.

Επίσης, ο κώδικας της λύσης κάθε άσκησης βρίσκεται σε ένα αρχείο με όνομα το οποίο αναφέρεται στον αριθμός της άσκησης, μέσα στον φάκελο ΑΣΚΗΣΕΙΣ του συνοδευτικού υλικού. Π.χ το αρχείο 12_3.py περιέχει τον κώδικα της λύσης της άσκησης 12.3.

Μπορείτε να κατεβάσετε όλο το συνοδευτικό υλικό του βιβλίου δηλαδή τον κώδικα όλων των προγραμμάτων που βρίσκονται στο βιβλίο, τον κώδικα και τις απαντήσεις όλων των ασκήσεων και των εργασιών από τον παρακάτω σύνδεσμο: www.klidarithmos.gr/PythonSeVathos